Log ind
Opret Bruger
Opret Bruger

Adgangskode

Husk at du kan logge ind med dit SAS EuroBonus login.

Log ind


Gentag E-mail
Adgangskode

Gentag adgangskode
ny adgangskode

Gentag ny adgangskode
Bemærk! Dit kodeord bliver først ændret, når du har bekræftet den fremsendte e-mail.

Gældende per 24. maj 2017

Generelle bestemmelser

Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under profilsektionen.

Al information omkring en samarbejdspartner og/eller et produkt er beskrevet og gengivet så fuldstændigt som muligt. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for Plusdeal ApS i anledning af beskrivelserne, medmindre der er tale om væsentlige fejlinformation.

Det er samarbejdspartneren, og ikke Plusdeal ApS, som leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. Plusdeal ApS forestår udelukkende købet af værdikuponen. Samarbejdspartneren er ansvarlig for aftalens opfyldelse.

1. Bestillingsprocessen

Værdibeviserne bestilles online via www.plusdeal.dk, i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte værdibeviser er udsolgt. På Plusdeal ApS' hjemmeside er der anført i hvilken periode, værdibeviserne kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal værdikuponer, der sælges i den pågældende periode.

Ved bestillingen udfyldes navn, adresse, e-mailadresse og der vælges betalingsmåde. Derefter kan kunden fuldende betalingen ved at udfylde betalingsoplysningerne.

Kort efter bestillingen modtager kunden per e-mail et bestillingsnummer.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Salget af værdibeviset sker først hvis det lykkes Plusdeal ApS at hæve betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning, betalingskortnummeret er forkert, eller har nået kreditgrænsen), vil kundens ret til et værdibevis ikke finde sted.

Når købet er gennemført vil værdibeviserne blive sendt per e-mail til den e-mail-adresse, som kunden angiver i forbindelse med bestillingen, senest 24 timer efter at købet er afsluttet. Afsendelsen af værdibeviserne sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret hos Plusdeal ApS.

Værdibeviset skal indløses hos den relevante samarbejdspartner, indenfor den anførte tidsperiode.

Såfremt det ikke er muligt at efterkomme kundens bestilling, vil Plusdeal ApS informere herom hurtigst muligt. Kunden har på denne baggrund ret til at annullere sin bestilling.

Plusdeal ApS er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme bestilling af værdibeviserne.

2. Alder

Kunden skal være minimum 18 år for at købe værdibeviser på www.plusdeal.dk. Ved bestilling af værdibeviser på www.plusdeal.dk. bekræfter kunden, at kunden er 18 år eller derover.

3. Forsendelse

Værdibeviserne vil blive fremsendt inden for 24 timer efter betingelserne for handlen er opfyldt. For varer som sendes direkte til kunden, fremgår leveringstiden og fragtpriserne af betingelserne på den pågældende deal.

4. Fortrydelsesret for forbrugere

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesfrist, når kunden handler på nettet. Fristen løber fra den dato kunden modtager værdibeviset og oplysninger om fortrydelsesretten.

Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse give Plusdeal ApS meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Plusdeal ApS’s kundeservice på tlf.: +45 70 20 05 90 eller per mail: support@plusdeal.dk

Undtaget fortrydelsesretten

Der er dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12.

Værdiforringelse

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af Plusdeal ApS' samarbejdspartnere.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer Plusdeal ApS betalingen modtaget fra kunden uden unødige forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Plusdeal ApS har modtaget meddelelsen om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Plusdeal ApS gennemfører en tilbagebetaling til kundens bankkonto, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Plusdeal ApS kan tilbageholde betalingen, indtil Plusdeal ApS har modtaget bekræftelse fra samarbejdspartneren, om at varen er modtaget retur.

Fortrydelse af en vare sker på de vilkår, som er fastsat af den pågældende udbyder af varen, og er Plusdeal ApS uvedkommende. Inden bestilling af en vare, bør kunden derfor sætte sig særskilt ind i vareudbyders vilkår for fortrydelse og reklamation. Fortrydelsesfristen for varen løber fra den dag, som kunden modtager varen. Kunden skal sende deres vare retur til afsenderadressen, inden for 14 dage efter, kunden har givet meddelelse til samarbejdspartneren om, at kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten. For øvrige information opfordres kunden til at se betingelser for fortrydelse hos samarbejdspartneren, hvor kunden også kan finde returadresse og kontaktoplysninger.

5. Betalingsbetingelser

Købet betales online ved brug af gængse betalingskort så som Dankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Maestro, MobilePay og Diners Club.

Betalingen trækkes straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Dette gør vi da du som kunde modtager et gyldigt værdibevis, straks efter dit køb. Købet er først gennemført, hvis og når det lykkes Plusdeal ApS at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne kortkonto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt.

Kundens kortinformationer lageres ikke hos Plusdeal ApS.

Plusdeal ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger. ePay / Payment Solutions er PCI certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette er med til at sikre at alle transaktioner sker i et sikkert miljø, som gør at ingen kan se de data som indgives i forbindelse med betalingen.

Plusdeal ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger

Der er gjort mest muligt for at skabe stor sikkerhed og tryghed ved handelen og betalingen på  www.plusdeal.dk.

6. Priser & Betaling

Plusdeal ApS fastsætter prisen for ydelser i henhold til aftalen med samarbejdspartneren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og er inkl. moms, i det omfang der er tale om momspligtige ydelser.

Kunden kan betale tilgodesedlen på de måder, som er anført på Plusdeal ApS' hjemmeside. Når betalingen er gennemført og modtaget til tiden, fremsender Plusdeal ApS værdikuponen til den e-mailadresse, kunden har opgivet, medmindre andet er anført.

Hvis betalingen mislykkedes, orienterer Plusdeal ApS herom. Derefter kan kunden prøve at foretage betalingen igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.

Hvis kundens betaling først modtages af Plusdeal ApS efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af værdikupon. I så fald bliver kundens betaling refunderet.

Skulle der mod forventning være sket en trykfejl eller prisfejl, bestræber Plusdeal ApS sig på hurtigst muligt at kontakte kunden. Plusdeal ApS vil selvfølgelig altid forsøge at imødekomme en tilfredsstillende løsning for kunden – f.eks. give kunden pengene tilbage, eller hjælpe kunden med at finde en tilsvarende vare et andet sted.

7. Indløsning af et værdibevis hos Plusdeal ApS' samarbejdspartnere

Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldig i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Alle værdibeviser er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre når kunden indløser sit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdikuponerne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Plusdeal ApS sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller offentlige myndigheder.

Hvis et værdibevis ikke når at blive indløst, kan kunden henvende sig hos partneren og få udstedt et tilgodebevis. Tilgodebeviset har samme pålydende værdi som købet www.plusdeal.dk minus et administrationsgebyr på kr. 100,- og er som minimum gyldigt 6 måneder efter udløb af den oprindelige deal. Dette gælder dog ikke hvis købet omfatter værdibeviset til billetter til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12.

Værdibeviset er ikke personligt og kan overdrages til tredjemand.

Plusdeal ApS forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviser og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Plusdeal ApS kunden herom og godtgør udgiften til værdibeviset.

8. Ophør af profil og kundeforhold

Ved ophør af kundens kundeforhold til Plusdeal ApS, det være sig ved kundens eller Plusdeal ApS' opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data på www.plusdeal.dk blive slettet senest 30 dage efter endelige ophør.

9. Driftssikkerhed og tilgængelighed

Plusdeal ApS bestræber sig på at være tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Plusdeal ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af www.plusdeal.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Kunden er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m.

Plusdeal ApS fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af Plusdeal ApS service uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

10. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Kundens brug af Plusdeal ApS' ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Plusdeal ApS fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviserne. Plusdeal ApS vælger samarbejdspartnere med størst mulig omhu, men Plusdeal ApS kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra samarbejdspartneren opfylder brugerens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som kundens værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Plusdeal ApS ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

Plusdeal ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.
  • Samarbejdspartnerens konkurs.

11. Tredjemands rettigheder

Kunden er over for Plusdeal ApS ansvarlig for, at kundens data, m.v. ikke krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt der foretages retsskridt over for kunden eller Plusdeal ApS med påstand om, at Plusdeal ApS’ ydelser krænker tredjemands rettigheder er Plusdeal ApS berettiget til efter eget valg at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Plusdeal ApS. I begge tilfælde er Plusdeal ApS berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger. Plusdeal ApS er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.

12. Kundeoplysninger

Ved kundens oprettelse af en profil hos Plusdeal ApS registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Plusdeal ApS' kundedatabase. Plusdeal ApS' behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Direktøren og betroede medarbejdere for Plusdeal ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden. Den dataansvarlige på www.plusdeal.dk er Plusdeal ApS.

Plusdeal ApS er berettiget til at benytte eksterne leverandører af forskellige tjenesteydelser, der kræver udveksling af kundeoplysninger for korrekt udførelse af den pågældende ydelse. Alle Plusdeal ApS' leverandører eller samarbejdspartnere skal efter afsluttet leverance slette samtlige informationer. Plusdeal ApS fraskriver sig ansvar for den enkelte leverandørs eller samarbejdspartner misligholdelse af dette forhold. Alle leverandører og samarbejdspartnere er gjort opmærksom på Plusdeal ApS' persondatapolitik samt forretningsbetingelser.

Som registreret hos Plusdeal ApS har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om kunden. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Plusdeal ApS via e-mail:support@plusdeal.dk.

13. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Plusdeal ApS hjælpe med at finde en løsning. Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Plusdeal ApS’s kundeservice på e-mail: support@plusdeal.dk eller på tlf.: +45 70 20 05 90.

14. Mailingliste

Kommunikation fra Plusdeal ApS til kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at kunden accepterer at modtage e-mails fra Plusdeal ApS. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Plusdeal ApS' mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Plusdeal ApS' deals, informations- og nyhedsbreve. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Plusdeal ApS via kontoindstillingerne support@plusdeal.dk.

15. Kundens behandling og håndtering af personoplysninger og andre data

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens konto og/ eller ved køb af en deal og hvorledes disse skal anvendes. Plusdeal ApS behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra kunden.

Plusdeal ApS bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om kunden klikker på de leverede annoncer. Ingen personlige oplysninger om kundens færden lagres.

16. Strafbare forhold

Såfremt Plusdeal ApS bliver vidende om strafbart forhold eller aktiviteter i forbindelse med en kundes tilhør vil Plusdeal ApS ud over at ophæve kundens konto med øjeblikkeligt varsel, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

17. Kontakt og support

Plusdeal ApS tilbyder support alle hverdage.

Supportkommunikationen foregår direkte mellem supportafdelingen og kunden. Spørgsmål besvares typisk indenfor 24 timer.

18. Ændring af betingelser

Plusdeal ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.plusdeal.dk.

19. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder kundens brug af www.plusdeal.dk, er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Plusdeal ApS skal afgøres ved retten i Århus.

20. Optjening af EuroBonus-point

Når der handles på www.plusdeal.dk er der mulighed for at optjene EuroBonus-point. Der optjenes 1 EuroBonus Ekstra-point per krone der handles for. Hvis prisen er eksklusiv leveringfragt, optjenes der ikke EuroBonus-point på fragtbeløbet. Optjeningen af EuroBonus-point sker hvis man enten logger ind på www.plusdeal.dk med ens EuroBonus-konto, eller hvis der indtastes EuroBonus-nummer ved checkout. De optjente EuroBonus-point indsættes 30 dage efter købet er gennemført, og kun hvis købet ikke bliver annulleret. Hvis købet annulleres frafalder optjeningen af EuroBonus-point på dette køb. Det er udelukkende kundens eget ansvar at angive sit EuroBonus-nummer ved køb på www.plusdeal.dk. Der er ikke mulighed for at efterregistre EuroBonus-point ved et køb hvor du enten har glemt at logge-ind med din EuroBonus-konto eller med dit EuroBonus-nummer.

21. Force Majeure

Hverken Plusdeal ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

22. Uafhentet vare

I visse tilfælde bliver uafhentede varer sendt tilbage til Plusdeal ApS. Hvis kunden ønsker, at Plusdeal ApS skal gensende varen, skal kunden tage kontakt til Plusdeal ApS kundeservice. Det koster 65 kr. i fragt / ekspeditionsgebyr at få gensendt en vare, og pengene skal overføres til Plusdeal ApS, før varen bliver gensendt. I tilfælde af at en uafhentede varer skal sendes direkte tilbage til forhandleren, skal forhandleren kontaktes direkte og selv indgå en ny aftale for at få gensendt uafhentede vare. Plusdeal ApS er ikke ansvarlig for forhandlerens genudsendelsespris.

23. Virksomhedsinformation

Plusdeal ApS
Vester Voldgade 83, 2.
DK-1552 København V
+45 70 20 05 90
CVR nr.: 33 87 90 91
E-mail: support@plusdeal.dk

24. Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør eller til Plusdeal ApS på support@plusdeal.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk vedrørende varen eller ydelsen.

Forskellige godkendte klageinstanser kan også behandle sager om deals. Se godkendte klageinstanser her: http://www.forbrug.dk/Menu/Klageinstanser

OK
Har du brug for hjælp?
+45 70 20 05 90

Mandag - torsdag:

10:00 - 16:00

Fredag:

Frokost:

10:00 - 15:30

12:00 - 12:30

Lunch break:

12:00 - 12:30

support@plusdeal.dk

Vi bestræber os på at besvare alle spørgsmål indenfor 24 timer.

Live chat

Mandag - torsdag:

10:00 - 16:00

Fredag:

10:00 - 15:30

Frokost:

12:00 - 12:30

Bankoplysninger

Kontonr.

4387-11477704

IBAN

DK8130000011477704

Swift

DABADKK

Salgsafdeling - vil du være med?

Ønsker du at få din virksomhed med i vores program, så kontakt venligst vores salgsafdeling:

Sales Manager:
Cecilie Strandberg Breuning - Tlf: 31 23 21 13
Email: csb@plusdeal.dk

Key Account Manager:
Kasper Gahrn Kristoffersen - Tlf 31 54 71 92  
Email: kgk@plusdeal.dk
 

Få 20-70% rabat Få eksklusive rabatter på mærkevarer, vin & oplevelser
Optjen EuroBonus point Du optjener altid 1 EuroBonus Ekstrapoint per krone du bruger på +Deal
Kvalitet frem for kvantitet Hos +Deal finder du altid et bredt
udvalg af kvalitetsprodukter 
Copyright ©2018 Plusdeal | Persondatapolitik | Forretningsbetingelser
Tilmeld Nyhedsbrev
Tilmeld Nyhedsbrev
Vind en Georg Jensen Masterpiece kande med
vores nyhedsmails.
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
Tilmeld
Vi anvender cookies for at få hjemmesiden til at fungere og for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Læs mere Jeg forstår