Log ind
Opret Bruger
Opret Bruger

Adgangskode

Husk at du kan logge ind med dit SAS EuroBonus login.

Log ind


Gentag E-mail
Adgangskode

Gentag adgangskode
ny adgangskode

Gentag ny adgangskode
Bemærk! Dit kodeord bliver først ændret, når du har bekræftet den fremsendte e-mail.

Gældende per 25. maj 2018

Generelle bestemmelser

Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under profilsektionen.

Al information omkring en samarbejdspartner og/eller et produkt er beskrevet og gengivet så fuldstændigt som muligt. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for Plusdeal ApS i anledning af beskrivelserne, medmindre der er tale om væsentlig fejlinformation.

Det er samarbejdspartneren, og ikke Plusdeal ApS, som leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. Plusdeal ApS forestår udelukkende købet af værdikuponen. Samarbejdspartneren er ansvarlig for aftalens opfyldelse.

1. Bestillingsprocessen

Værdibeviserne bestilles online via www.plusdeal.dk, i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte værdibeviser er udsolgt. På Plusdeal ApS' hjemmeside er der anført i hvilken periode, værdibeviserne kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal værdikuponer, der sælges i den pågældende periode.

Ved bestillingen udfyldes navn, adresse, e-mailadresse og der vælges betalingsmåde. Derefter kan kunden fuldende betalingen ved at udfylde betalingsoplysningerne.

Kort efter bestillingen modtager kunden per e-mail et bestillingsnummer.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Salget af værdibeviset sker først, hvis det lykkes Plusdeal ApS at hæve betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning, betalingskortnummeret er forkert eller har nået kreditgrænsen), vil kundens ret til et værdibevis ikke finde sted.

Når købet er gennemført, vil værdibeviserne blive sendt per e-mail til den e-mail-adresse, som kunden angiver i forbindelse med bestillingen, senest 24 timer efter at købet er afsluttet.

Værdibeviset skal indløses hos den relevante samarbejdspartner inden for den anførte tidsperiode.

Såfremt det ikke er muligt at efterkomme kundens bestilling, vil Plusdeal ApS informere herom hurtigst muligt. Kunden har på denne baggrund ret til at annullere sin bestilling.

Plusdeal ApS er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme bestilling af værdibeviserne.

2. Alder

Kunden skal være minimum 18 år for at købe værdibeviser på www.plusdeal.dk. Ved bestilling af værdibeviser på www.plusdeal.dk bekræfter kunden, at kunden er 18 år eller derover.

3. Forsendelse

Værdibeviserne vil blive fremsendt inden for 24 timer efter betingelserne for handlen er opfyldt. For varer som sendes direkte til kunden fremgår leveringstiden og fragtpriserne af betingelserne på den pågældende deal.

4. Fortrydelsesret for forbrugere

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesfrist, når kunden handler på nettet. Fristen løber fra den dato kunden modtager værdibeviset og oplysninger om fortrydelsesretten.

Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse give Plusdeal ApS meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Plusdeal ApS’s kundeservice på tlf.: +45 70 20 05 90 eller per mail: support@plusdeal.dk

Undtaget fortrydelsesretten

Der er dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12.

Værdiforringelse

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af Plusdeal ApS' samarbejdspartnere.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer Plusdeal ApS betalingen modtaget fra kunden uden unødige forsinkelse, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato hvor Plusdeal ApS har modtaget meddelelsen om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Plusdeal ApS gennemfører en tilbagebetaling til kundens bankkonto, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Plusdeal ApS kan tilbageholde betalingen, indtil Plusdeal ApS har modtaget bekræftelse fra samarbejdspartneren, om at varen er modtaget retur.

Fortrydelse af en vare sker på de vilkår, som er fastsat af den pågældende udbyder af varen, og er Plusdeal ApS uvedkommende. Inden bestilling af en vare, bør kunden derfor sætte sig særskilt ind i vareudbyders vilkår for fortrydelse og reklamation. Fortrydelsesfristen for varen løber fra den dag, som kunden modtager varen. Kunden skal sende deres vare retur til afsenderadressen, inden for 14 dage efter, kunden har givet meddelelse til samarbejdspartneren om, at kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten. For øvrige information opfordres kunden til at se betingelser for fortrydelse hos samarbejdspartneren, hvor kunden også kan finde returadresse og kontaktoplysninger.

5. Betalingsbetingelser

Købet betales online ved brug af gængse betalingskort så som Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, VISA, Mastercard, Maestro, MobilePay og Diners Club.

Betalingen trækkes straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Dette gør vi, da du som kunde modtager et gyldigt værdibevis, straks efter dit køb. Købet er først gennemført, hvis og når det lykkes Plusdeal ApS at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne kortkonto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt.

Kundens kortinformationer lageres ikke hos Plusdeal ApS.

Plusdeal ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger. ePay / Payment Solutions er PCI certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette er med til at sikre, at alle transaktioner sker i et sikkert miljø, som gør, at ingen kan se de data som indgives i forbindelse med betalingen.

Plusdeal ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger

Der er gjort mest muligt for at skabe stor sikkerhed og tryghed ved handelen og betalingen på  www.plusdeal.dk.

6. Priser & Betaling

Plusdeal ApS fastsætter prisen for ydelser i henhold til aftalen med samarbejdspartneren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og er inkl. moms, i det omfang der er tale om momspligtige ydelser.

Kunden kan betale tilgodesedlen på de måder, som er anført på Plusdeal ApS' hjemmeside. Når betalingen er gennemført og modtaget til tiden, fremsender Plusdeal ApS værdikuponen til den e-mailadresse, kunden har opgivet, medmindre andet er anført.

Hvis betalingen mislykkedes, orienterer Plusdeal ApS herom. Derefter kan kunden prøve at foretage betalingen igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.

Hvis kundens betaling først modtages af Plusdeal ApS efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af værdikupon. I så fald bliver kundens betaling refunderet.

Skulle der mod forventning være sket en trykfejl eller prisfejl, bestræber Plusdeal ApS sig på hurtigst muligt at kontakte kunden. Plusdeal ApS vil selvfølgelig altid forsøge at imødekomme en tilfredsstillende løsning for kunden – f.eks. give kunden pengene tilbage, eller hjælpe kunden med at finde en tilsvarende vare et andet sted.

7. Indløsning af et værdibevis hos Plusdeal ApS' samarbejdspartnere

Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldig i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Alle værdibeviser er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når kunden indløser sit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdikuponerne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Plusdeal ApS sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller offentlige myndigheder.

Hvis et værdibevis ikke når at blive indløst, kan kunden henvende sig hos partneren og få udstedt et tilgodebevis. Tilgodebeviset har samme pålydende værdi som købet www.plusdeal.dk minus et administrationsgebyr på kr. 100,- og er som minimum gyldigt 6 måneder efter udløb af den oprindelige deal. Dette gælder dog ikke hvis købet omfatter værdibeviset til billetter til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12.

Værdibeviset er ikke personligt og kan overdrages til tredjemand.

Plusdeal ApS forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviser og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Plusdeal ApS kunden herom og godtgør udgiften til værdibeviset.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Kundens brug af Plusdeal ApS' ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Plusdeal ApS fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviserne. Plusdeal ApS vælger samarbejdspartnere med størst mulig omhu, men Plusdeal ApS kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra samarbejdspartneren opfylder brugerens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som kundens værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Plusdeal ApS ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

Plusdeal ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.
  • Samarbejdspartnerens konkurs.

9. Uafhentet vare

I visse tilfælde bliver uafhentede varer sendt tilbage til Plusdeal ApS. Hvis kunden ønsker, at Plusdeal ApS skal gensende varen, skal kunden tage kontakt til Plusdeal ApS kundeservice. Det koster 65 kr. i fragt / ekspeditionsgebyr at få gensendt en vare, og pengene skal overføres til Plusdeal ApS, før varen bliver gensendt. I tilfælde af at en uafhentede varer skal sendes direkte tilbage til forhandleren, skal forhandleren kontaktes direkte og selv indgå en ny aftale for at få gensendt uafhentede vare. Plusdeal ApS er ikke ansvarlig for forhandlerens genudsendelsespris.

10. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Plusdeal ApS hjælpe med at finde en løsning. Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Plusdeal ApS’s kundeservice på e-mail: support@plusdeal.dk eller på tlf.: +45 70 20 05 90.

11. Mailingliste

Kommunikation fra Plusdeal ApS til kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at kunden accepterer at modtage e-mails fra Plusdeal ApS. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Plusdeal ApS' mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Plusdeal ApS' deals, informations- og nyhedsbreve. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Plusdeal ApS via kontoindstillingerne, via nyhedsbrevet, eller ved at kontakte support@plusdeal.dk

12. Optjening af EuroBonus-point

Når der handles på www.plusdeal.dk er der mulighed for at optjene EuroBonus-point. Der optjenes 1 EuroBonus Ekstra-point per krone der handles for. Hvis prisen er eksklusiv leveringfragt, optjenes der ikke EuroBonus-point på fragtbeløbet. Optjeningen af EuroBonus-point sker hvis man enten logger ind på www.plusdeal.dk med ens EuroBonus-konto, eller hvis der indtastes EuroBonus-nummer ved checkout. De optjente EuroBonus-point indsættes 30 dage efter købet er gennemført, og kun hvis købet ikke bliver annulleret. Hvis købet annulleres frafalder optjeningen af EuroBonus-point på dette køb. Det er udelukkende kundens eget ansvar at angive sit EuroBonus-nummer ved køb på www.plusdeal.dk. Der er ikke mulighed for at efterregistre EuroBonus-point ved et køb, hvor du enten har glemt at logge-ind med din EuroBonus-konto eller med dit EuroBonus-nummer.

13. Kontakt og support

Plusdeal ApS tilbyder support alle hverdage.

Supportkommunikationen foregår direkte mellem supportafdelingen og kunden. Spørgsmål besvares typisk indenfor 24 timer.

14. Ændring af betingelser

Plusdeal ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.plusdeal.dk.

15. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder kundens brug af www.plusdeal.dk, er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Plusdeal ApS skal afgøres ved retten i København.

16. Force Majeure

Hverken Plusdeal ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

17. Virksomhedsinformation

Plusdeal ApS
Vester Voldgade 83, 2.
DK-1552 København V
+45 70 20 05 90
CVR nr.: 37 57 40 15
E-mail: support@plusdeal.dk

18. Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør eller til Plusdeal ApS på support@plusdeal.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk vedrørende varen eller ydelsen.

Forskellige godkendte klageinstanser kan også behandle sager om deals. Se godkendte klageinstanser her: www.forbrug.dk/Menu/Klageinstanser

OK
Persondatapolitik

Cookie- og privatlivspolitik
Når du handler hos Plusdeal, kan du være helt tryg ved at bruge vores hjemmeside og services, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse.

Vi håndterer dine data med respekt for dit privatliv, og er vores ansvar bevidst når vi behandler de oplysninger, du giver os – oplysninger som vi, naturligvis, behandler og opbevarer efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du læser vores persondatapolitik herunder.

Siden er senest opdateret d. 24.05.2018

Når du klikker dig ind på Plusdeals hjemmesider, indsamler Plusdeal oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:
Plusdeal ApS
Vester Voldgade 83, 2.
DK-1552 København K
E-mail: support@plusdeal.dk
CVR 37 57 40 15

Plusdeal indsamler oplysninger om dig på to måder:
- Ved at du selv afgiver oplysninger
- Ved brug af cookies

1. Ved at du selv afgiver personoplysninger
Plusdeal beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber tjenester på vores hjemmesider eller tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer m.v. Vi indsamler kun identificerbare personoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail, når du selv giver dem.

1.1. Hvad bruger vi personoplysninger til
De personoplysninger vi indsamler om dig, når du fx. opretter en profil på en af Plusdeals digitale platforme, bruges først og fremmest til at behandle dine forespørgsler og ordrer samt til at levere produkter, tjenester og service til dig.
Oplysningerne bruges derudover af Plusdeal og samarbejdspartnere for at få større kendskab til dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.
Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v., kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.
Husk at enhver oplysning du afgiver — inklusiv personlig identificerbar information — i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med Plusdeal at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

1.2. Lagring af persondata
Personoplysningerne lagres hos vores databehandler, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller i tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.

1.3. Samkøring af data
Når du opretter en profil på Plusdeals hjemmesider eller giver os tilladelse til, at vi kan kontakte dig om nyheder og tilbud via telefon, brev eller elektroniske medier (e-mail, sms, mms, videobeskeder, pop-ups m.v.) samkører vi de oplysninger, du indtaster i din profil, med oplysninger indsamlet via cookies for at målrette nyheder og tilbud til dig. Plusdeal benytter cookies til at indsamle oplysninger om din adfærd på hjemmesider og andre digitale platforme tilhørende Plusdeal og samarbejdspartnere, jf. punkt 1.3. ovenfor.

1.4. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

1.5. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Internettets hastige udvikling betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “senest opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

1.6. Kontakt
Du kan altid få udleveret den data, vi har om dig, og du har ret til at få alle personoplysninger om dig selv slettet. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Plusdeal, skal du rette henvendelse på support@plusdeal.dk. Er der registreret forkerte data, og kan du ikke selv rette dem, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

2. Ved brug af cookies
Første gang du besøger Plusdeals hjemmesider modtager du automatisk en eller flere cookies. Du modtager endvidere cookies, når du foretager søgninger eller besøger undersider på vores hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra - den pågældende hjemmeside kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer.

2.1. Ved brug af cookies
Cookies er med til at fortælle Plusdeal om dit besøg og din adfærd på vores hjemmesider. For at fastlægge, hvem der besøger Plusdeals hjemmesider, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger en hjemmeside, hvilke og hvor mange sektioner, artikler og andre produkter, du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv. Med din tilladelse bruger vi den indsamlede information til at målrette vores direkte markedsføring til dig.

2.2. Hvor længe opbevarer vi cookies
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde på en af Plusdeals hjemmesider. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan nedenfor læse om, hvordan du kan slette cookies.

2.3. Hvordan undgår du cookies
Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.

2.4. Cookies fra vores samarbejdspartnere
Plusdeal har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies -såkaldte tredjeparts-cookies. Det kan være vores leverandører, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook), som sætter disse cookies. Formålet med sådanne cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele fx artikler på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider.

3. Ansvarsfraskrivelse
Vi tilstræber, at indholdet af hjemmesiderne er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Hjemmesiderne indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand. Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmesider. Vi tager forholdsregler for at sikre, at hjemmesiderne ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Vi kan imidlertid ikke garantere, at hjemmesiderne er fri for sådanne skadelige programmer. Vi kan ikke garantere, at de er 100 % beskyttet mod hacking eller lignende.

Copyright ©2018 Plusdeal | Persondatapolitik | Forretningsbetingelser
Tilmeld Nyhedsbrev
Tilmeld Nyhedsbrev
Vind en Georg Jensen Masterpiece kande med
vores nyhedsmails.
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
Tilmeld
Vi anvender "cookies" for at forbedre din oplevelse på siden, udføre statistik og målrette annoncer. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Læs mere Jeg forstår